CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

......oMIgoSh....UPSR.....


D daLam iDop maNusie yaNG penTing iAlaH BERKAT...... BILe iDop kTe BERKAT......... diRi kiTe akaN seLamat.....

aPaBile diRi kiTe sELamat.....rUMahtanGGa sePakat....

ApaBile ruMahtANgga sepaKat.....masYarakat jaDi muAfakaT.....


peSanan iNI berMAkna beTapa penTingnYerr BERKAT......

berKat daRipaDa ciKgu n Ibu bAPe sanGat besAR TIdAK tErhingga.....

seMoge saYa....."niK sahira sorfina"....berJaya dalaM UPSR kElak......

aMin.........!!!!

maAPkaN dAKu.....jiKe tiTisan huJan meMbasaHi jEndelamu...
iTu tanDa aIrmatAku mEnitiS MErInduimu....
JikE aDa daRAH yanG muLa meNgaLir di jAriMU....
Itu Tanda sESuatu YanG burUk terjAdi PadaKu.....
jikE kaU daPAt meliHat DirIku daLAm tiDomu.....
aKU inGin mENgucaPKAN sElamaT maLAm paDamu....
jike kAu mula teRseDar daRI tiDomu laLU MENdengar AL-QURAN saYup2 dI subUH haRi...
iTu tanDa aku suDAh perGi seBeluMmu......
jiKe kau MuLA menanGis melIhAT diRiku diseLubungi kaiN pUtih....
maAfkanlaH akU atas perBuatanku paDamU selaMa ini.....


yaNg bEnar.....

-nIK saHira SorfiNa-

FKER.....FKER....

KALU KOWUNK BIJAK,SILALAH TEKA.........!!!!HEHE.... CUBE KOWUNK SME TEKA CAM NE KITE NAK INGAT ORANG YANG TERSAYANG??.
5
4
3
2


1...................jawapannyer ialah....
"......pAkai lah tOpi kelEdaR DAn inGat la orANg yaNG terSAyang......."....wassalam.....

JiKe tiTisan hujAN meMbasaHi jenDElamU...
Itu adaLah tanDA aKu kU meniTIskan aiRMataku mERindui mu....
jikE ada daRAh yang MengalIR di jarimU....
iTU tanda sesuatU Perkara buruk terjadi PaDaku....
jIka kau DapaT Melihatku DalaM TIDooo mu...
aKu inGin meNgucaPkan saMat maLam unTUkmu.....
jikE kaU terSedar daRi tiDOmu laLu mendEngar AL-QURAN saYUp2 di suBuh haRi....
iTu tanDa akU TElah perGi sblom mU.....
JikE KAu mnAGis meLIhat dIRiku diSeluBUngi kaIN puTIh.....
maAFkan aKU ataS PERbUatanku terHAdapmu selaMA INI.....yaNg beNAR...
nIk sahiRA soRfiNA